شرح

برخی شرکت ها دارای واحد انفورماتیک قوی هستند و فقط ابزار هوش تجاری را درخواست می کنند این امر نیز محقق خواهد شد.

راه حل

تعداد لایسنس مورد نظر را طبق نامه رسمی آن شرکت محترم ارسال و هزینه ها اعلام خواهد شد و حتی نصب و آموزش نیز رایگان خواهد بود.

نتایج

بهره مندی شما از ابزار قدرتمند تبلو Tableau

ببینید و لذت ببرید

نکات برجسته

بهره مندی از قویترین ابزار هوش تجاری و همگام شدن با تکنولوژی روز دنیا.

مشتری: بهره مندی از ابزار هوش تجاری
زمان سنجی: 3ساعت
نتایج: استقرار به موقع و منظم

تماس همین حالا 09124047438

INFO@BSICENTER.COM