چالش

شرکت ها با هزینه های زیادی، باشگاه مشتریان را راه اندازی می کنند ولی استفاده بهینه از آن و تلفیق آن با واحدهای مختلف چگونه امکان پذیر است؟.

راه حل

مشاوران مرکز ما، با تلفیق ابزارهای مدیریتی، فناوری اطلاعات و هوش تجاری ، راه حلی نوین و کاربردی را ارائه می دهند تا از داده های موجود، بهترین کیفیت حاصل شود و رضایت مشتری جلب گردد.

فرایندها بهبود می یابند.

 

ارائه آموزش های سفارشی به تیم های فروش و مدیریت

گسترش یادگیری برای بهبود نتایج

با ما همراه باشید.

نتایج

در نتیجه برنامه آموزشی، اهداف خود را برآورده کنید و تعداد مشتریان را در فهرست خود افزایش داد. ظرف مدت 18 روز “نمایش اولین داشبوردها”، یادگیری سازمانی، پایداری مالی و رشد فروش و افزایش سود را ببینید و لذت ببرید .”

نکات برجسته

مشتری: همراهی همیشگی با شما
صنعت: باشگاه مشتریان
خدمات: ارزیابی بهبود عملکرد فروش، آموزش هوشمندسازی و تحلیل باشگاه مشتریان