Bsi

راه حل هوشمند ساز باشگاه مشتریان

  C3i : Customer Club Center Intelligence

 

 • مدیریت باشگاه مشتریان
 • وفادار سازی مشتریان
 • تحلیل داده های مشتریان
 • چگونگی پیاده سازی باشگاه
 • چگونگی جمع آوری داده های مشتریان
 • چگونگی بهینه سازی داده های خرید مشتریان و میزان حضور در فروشگاه و میزان اشتیاق در وفادار بودن
 • چگونگی خوشه بندی مشتریان در باشگاه
 • چگونگی جذاب سازی باشگاه
 • سخت افزارهای مورد نیاز در کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ
 • عارضه یابی در باشگاه مشتریان
 • و ….

چگونه می توان به همه موارد فوق مسلط بود.

با ما می توانید هوشمندانه موارد فوق را مدیریت کنید و به پایداری و رشد برسید.