RSi: Retail Solution Intelligence

راه حل هوشمندساز فروشگاهی

راه حلهای هوشمند ساز فروشگاهی، شما را قادر خواهد ساخت، تا بینشی صحیح از کسب و کارتان داشته باشید، هدف گذاری کنید و به سادگی به هدف خود برسید. همچنین در این راه حلها می توانید تمامی بخشهای کسب و کارتان را شامل تامین و خرید، فروش، بازاریابی، مدالی، انبار، صحن فروش، فروشندگان و تامین کنندگان را در یک تصویر بزرگ  ببینید، تحلیل و مدیریت کنید.

آمار جهانی موید رشدی معادل 27 % الی 217 % پس از پیاده سازی راه حلهای هوشمندساز فروشگاهی می باشد.

راه حل هوشمندساز فروشگاهی با مدیریت برنامه ریزی در حوزه های تأمین، خرید، سطح فروش، مشتریان، کالا و… شما را با مدیریت هوشمند صنعت خرده فروشی آشنا و موفق می سازد.

BsiCenter شما را مدیری هوشمند خواهد ساخت. مدیری که از مدیریت فروشگاه های خود لذت خواهد برد و چابکی را به کسب و کار خود هدیه خواهد داد.

با ما همراه باشید و ما را درکنار خود ببینید.

برخی از داشبوردهای مدیریتی در RSi

  • داشبورد مدیریت روز

این تابلوهای مدیریت جهت مدیریت روز طراحی و پیاده سازی می گردند و هدف از این تابلوها این است که در یک نظر بتوان، خرید، فروش، سود، مشتریان، انبار، صحن فروش، صندوق و … را در گستره فروشگاههای پراکنده در گستره جغرافیایی مدیریت نمود….

  • داشبورد مدیریت فروش

این تابلوهای مدیریت جهت مدیریت فروش، سهم از فروش و شاخصهای مرتبط با حوزه فروش با طبقه بندی گروه کالا، برند، کالا / با ترند در محور زمان/ به تفکیک فروشگاه در نقشه جغرافیا و با ریزدانگی پلان صحن فروش(لاین و قفسه) Planogram استفاده می شوند….

  • داشبورد مدیریت سود

این تابلوهای مدیریت جهت مدیریت سود، حاشیه سود، سهم از سود و شاخصهای مرتبط با طبقه بندی گروه کالا، برند، کالا / با ترند در محور زمان/ به تفکیک فروشگاه در نقشه جغرافیا و با ریزدانگی پلان صحن فروش(لاین و قفسه) Planogram استفاده می شوند….

  • داشبورد مدیریت هزینه ها :

این تابلوهای مدیریت جهت مدیریت مراکز هزینه کم بازده پیاده سازی شده اند و هزینه به نسبت درآمد و یا به عبارتی مصارف به نسبت منابع را با ترند در محور زمان/ به تفکیک فروشگاه در نقشه جغرافیا با ریزدانگی پلان صحن فروش(لاین و قفسه) Planogram مدیریت می کنند….

  • داشبورد مدیریت تامین :

این تابلوهای مدیریت جهت مدیریت تامین کالا پیاده سازی شده اند و هدف از این تابلوها این است که اگر شما مدیر دسته کالای صنایع غذایی هستید و ویزیتور تامین کننده “الف” به شما مراجعه میکند بتوانید با توجه به میزان وجوه نقد و تعهدات موجود از یک طرف، نرخ فروش، خواب و موجودی کالا، سهم از فروش و سود و در نهایت امتیاز تامین کننده از طرف دیگر که بر روی تابلو مدیریت شما نمایش داده می شود بتوانید بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید. بدیهی است تابلوهای مدیریت هشدارهای لازم را به صورت گرافیکی نمایش داده و نیاز به استنتاج پیچیده برای تصمیم گیری وجود نخواهد داشت….

  • داشبورد مدیریت تامین کنندگان :

خوشه بندی تامین کنندگان بر مبنای روش دریافت پول، درصد پذیرش دزدبری، زمان تحویل، تنوع کالا، هزینه های لجستیک،کیفیت لجستیک، کالاهای سودآور، کالاهای زودگردش، متوسط خواب کالا در انبار و صحن فروش و … و مدیریت سبد کالا در محور زمان و جغرافیا…

  • داشبورد مدیریت مقایسه :

این تابلوهای مدیریت جهت مقایسه محورهای مختلف اطلاعاتی از نظر شاخصهای مختلف همچون فروش،…

  • داشبورد مدیریت بهره وری :

این تابلوهای مدیریت جهت مدیریت بهره وری در محورهای منابع انسانی، انرژی،…

  • داشبورد مدیریت سرمایه گذاری :

تابلوهای مدیریت سرمایه گذاری جهت مدیریت بازده حقوق صاحبان سهام ROE، خالص،…

و تابلوها یا داشبوردهای حیاتی دیگر.