04 مهر 1401

آموزش زبان برنامه نویسی Php آموزش مقدماتی PHP در کلینیک کسب و کار BsiCenter BsiCenter & PHP Learningبخش مقدماتی آموزش زبان برنامه نویسی PHP12 جلسه30 ساعتمفاهیم پایه و پروتکل وبداده‌ها و متغیر‌ها در PHPعملگر‌ها در زبان PHPساختار‌های شرطی ساختارهاي کنترلي : حلقه‌ها و آرایه‌ها متدها در زبان PHPادغام PHP و HTMLکار با پایگاه‌داده در PHPآموزش کامل شی‌گرایی کار با Cookie و Ses...