10 اردیبهشت 1399

کلینیک کسب و کار
ويژگی های اصلی يك فروشنده حرفه ای ويژگی های اصلی يك فروشنده حرفه ای: 1-  IMAGE  ((تصوير و تصور)) پوشش، لبخند، ژست، شخصيت، سبك، مهربانی  2-  ATTITUDE ((طرز تلقی)) احترام عميق برای مشتری 3-  KNOWLEDGE (( معلومات )) اطلاعات و دانش عميق و دقيق در مورد محصول، شركت، صنعت، محيط 4-  SENSITIVITY  (( حساسيت )) آگاه بودن و واكنش...

25 فروردین 1395

داده کاوی، عارضه یابی و آنالیز کسب و کار با پیشرفت تکنولوژی و فناوری، مدیران ارشد سازمانها به فکر بهبود فرایندها، افزایش بهره وری، تغییر و اصلاح وضعیت سازمان هستند تا علاوه بر کاهش هزینه ها، بهره وری را افزایش داده و در زمان صرفه جویی کنند. دلایل زیادی برای عارضه یابی سازمانی وجود دارد. دو دلیل مهم را این است که : شرکت های موفق و پیشرو دنیا با تحلیل و آنالیز داده های اطلاعاتی خود و...