تعریف هوش تجاری

تعاریف متعددی از کارشناسان و اساتید فن بصورت تجربی و آکادمیک ارائه شده است که آنها را نقل می کنیم. اما باید بدانیم معماری ساختاریافته است. نرم افزار نیست و به همین دلیل از اصطلاح استقرار و پیاده سازی استفاده می گردد نه نصب.

 • هوش تجاری
  Business Intelligence

  هوش تجاري به توانايي يک سازمان در جمع آوري ، نگهداري و سازماندهي داده ها اطلاق مي شود . اين قابليت منجر به توليد مقدار زيادي اطلاعات مي گردد که به توليد فرصتهاي جديد مي انجامد . به تعبير ديگر هوش تجاري بايستي هم هدف تجارت را در برداشته باشد و هم کاربرد عملي .

 • هوش تجاري فرآيند تبديل داده هاي خام به اطلاعات تجاري و مديريتي است که به تصميم گيرندگان سازمان کمک مي کند که تصميمات خود را سريعتر و بهتر اتخاذ کرده و براساس اطلاعات صحيح عمل نمايند .
 • همه سازمانها از طريق تصميم گيري در سطوح مختلف مديريتي سازماندهي مي شوند و تصميم گيري اغلب به عنوان تبديل اطلاعات برعملکرد تعبير ميشود و اطلاعات يک اساس و پايه منطقي براي فرآيند تصميم گيري هستند. اطلاعات منبع اصلي تصميم گيري است و آنچنان اهميت استراتژيکي دارد که آن را مترادف با قدرت ميدانند .
 • هوش تجاري نه به عنوان يک ابزار و يک محصول و يا حتي يک سيستم ، بلکه به عنوان يک رويکرد جديد در معماري سازماني براساس سرعت در تحليل اطلاعات به منظور اتخاذ تصميمات دقيق درحداقل زمان ممکن مطرح شده است.
 • هوش تجاري عبارتست از بُعد وسيعی از کاربردها و تکنولوژی برای جمع آوری داده و دانش جهت توليد پرس‏وجو در راستای تحلیل Enterprise برای اتخاذ تصميمات تجاری دقيق و هوشمند.
 • يک هوش تجاری براساس يک معماری Enterprise تشکيل شده و در قالب پردازش تحليلی برخط، به تحليل داده‏ های تجاری و اتخاذ تصميمات  دقيق و هوشمند می‏پردازد.
 • یک محصول از تحلیل داده ‏های کسب و کار با استفاده از ابزار‏های هوش تجاری. این محصول به عنوان نتیجه‏ای از این تحلیل پدید آمده است. Kulkarni و King (1997)
 • یک عبارت چتری که به طور گسترده‏ فرآیند‏های دخیل در استخراج اطلاعات ارزشمند کسب و کار از حجم وسیعی از داده‏های موجود در داخل یک سازمان را پوشش می‏دهد. Mark Whitethorn و Mary Whitethorn (IBM، 1999)
 • هوش تجاری، یک عبارت که دربرگیرنده محدوده وسیعی از راه حل‏ها و نرم‏ افزار‏های تحلیلی برای جمع آوری، یکی کردن، تحلیل و ارائه دسترسی به اطلاعات از یک مسیر پیشنهادی است تا به کاربران یک سازمان اجازه دهد که تصمیمات بهتری در کسب و کار اتخاذ نمایند. Adelman و Moss (2000)
 • یک معماری و مجموعه‏ای از عملیات‏های یکپارچه و همچنین، برنامه‏ های پشتیبان تصمیم و پایگاه‏های داده است که برای دسترسی آسان جامعه کسب و کار به داده‏های کسب و کار فراهم شده است. Moss و Atre (2003)
 • نتیجه یک تحلیل عمیق بر روی داده‏های دقیق کسب و کار است؛ که شامل پایگاه داده، تکنولوژی‏های کاربردی، و همچنین عمل تجزیه و تحلیل است. Gangadharan و Swami (2004)
 • تاریخچه هوش تجاری

 • مولفه های هوش تجاری

 • تحلیل نقش هوش تجاری به عنوان ابزار مدیریت دانش در تصمیم گیری های سازمانی