13 آوریل 2016

داده کاوی، عارضه یابی و آنالیز کسب و کار با پیشرفت تکنولوژی و فناوری، مدیران ارشد سازمانها به فکر بهبود فرایندها، افزایش بهره وری، تغییر و اصلاح وضعیت سازمان هستند تا علاوه بر کاهش هزینه ها، بهره وری را افزایش داده و در زمان صرفه جویی کنند. دلایل زیادی برای عارضه یابی سازمانی وجود دارد. دو دلیل مهم را این است که : شرکت های موفق و پیشرو دنیا با تحلیل و آنالیز داده های اطلاعاتی خود و...