23 فروردین 1402

بازاریابی سلامت محور و استراتژی بازاریابی پزشکی
استراتژی بازاریابی حوزه سلامت – بخش نهم   در تلاش های بازاریابی خود بازخورد مصرف کننده را دنبال کنید.   اگر یک مصرف‌کننده خدمات بهداشتی و درمانی نظر ضعیفی درباره عملکرد شما در سایت‌های بررسی خارجی مانند Google، Facebook و Yelp دارد، باید پاسخ دهید و نشان دهید که برای حل مشکل او تلاش می‌کنید.   با پیگیری مناسب، ممکن است مصرف کنندگان انگیزه پیدا کنند تا نظرات خو...