12 آذر 1396

دوره های آموزش هوش تجاری Tableau تبلو در صفحه اینستاگرام و سایت کلینیک کسب و کار و هوشمندسازی تجاری اطلاع رسانی می گردد. تلفیق دوره های آموزش تبلو و آموزش هوشمندسازی فروشگاهی برای دوستانی که اطلاعات IT خوبی ندارند در دوره های گذشته رضایت دانشجویان را به همراه داشت که این ترکیب نیز ارائه خواهد شد. تماس با ما همین حالا BsiCenter_Official@ مشاور ارشد کسب و کار و مربی هوشمندسازی تجاریهمراه: ...