مشاوره و عارضه یابی کسب و کار

در کلینیک هوشمندسازی کسب و کار BsiCenter

Bsi
هوشمندسازی کسب و کار

پیش از آغاز پیاده سازی تکنیکال هوش تجاری تا سه ماه پس از پیاده سازی و استقرار هوش تجاری جلسات هفتگی عارضه یابی و مشاوره با حضور مدیران کسب و کار و مشاوران کلینیک هوشمندسازی کسب و کار BsiCenter برگزار می گردد.

 

تحلیل و آنالیز کسب و کار
تحلیل و آنالیز کسب و کار

این جلسات هفتگی بوده  که سرفصلها و مسایل ذیل در آن بررسی می گردد:

چابک سازی نیروی انسانی

 • هوش تجاری و تغییر نگرش به کسب و کار :: در هر بخش از کسب و کار به واقع دغدغه چیست؟

هم واژه سازی مدیران کسب و کار با کلینیک هوشمندسازی تجاری 

 • هوش تجاری و چگونگی پرسش گری: در مدیریت هر بخش از کسب و کار چه سوالاتی می توان طرح نمود؟ گلوگاههای کسب و کار کدامند؟ و …

تحلیگر سازی و آموزش کارشناسان کسب و کار

 • هوش تجاری و هدف گذاری در فروش: بررسی چگونگی رشد فروش؟

برخورد با هزینه ها

 • هوش تجاری و بودجه بندی هزینه ها: بررسی چگونگی کاهش هزینه ها؟

هوشمندسازی تخفیفات

 • هوش تجاری و پروموشن ها: بررسی پروموشنها و اثربخشی آنها در رشد فروش؟

هوشمندسازی کسب و کار

 • هوش تجاری و سود آوری :: بررسی چگونگی رشد سودآوری و پایداری آن؟
 • هوش تجاری و بهای تمام شده :: بررسی بهای تمام شده و چگونگی قیمت گذاری کالا و خدمات؟
 • هوش تجاری و مشتریان :: بررسی چگونگی دسته بندی و مدیریت مشتریان؟
 • هوش تجاری و دوره وصول مطالبات :: بررسی چگونگی مدیریت بازگشت پول؟
 • هوش تجاری و خواب سرمایه :: بررسی خواب کالا و چگونگی مدیریت آن؟
 • هوش تجاری و فرصتهای از دست رفته فروش :: بررسی فرصتهای از دست رفته فروش در سازمان؟

هوش تجاری و داشبوردهای مدیریت

بررسی اینکه چگونه داشبوردهای مدیریتی به عارضه یابی کسب و کار کمک می کنند و چگونه می توان آنها را تحلیل نمود؟

Business Clinic
کلینیک هوشمندسازی کسب و کار

هوش تجاری و آموزش و فرهنگ سازی سازمانی

 • بهینه سازی و بهبود مستمر و هر روز بهتر شدن را تبدیل به فرهنگ سازمانی کنیم.

بعد از پیاده سازی هوش تجاری، سکان کسب و کار همواره در اختیار شما خواهد بود.

همچون خلبانی ماهر که با نگاه به داشبورد هواپیما به صعود می پردازد شما نیز با نگاه به داشبوردهای مدیریتی، با لذت کسب و کار خود را مدیریت کنید.