تجمیع و پاکسازی داده ها و پیاده سازی انباره داده ها Data Warehouse 

کلینیک هوشمندسازی کسب و کار BsiCenter برای این بخش، سیستم های اطلاعاتی موجود را مورد بررسی قرار می دهد و فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی را شناسایی می کند.

هیچ راه حل هوش تجاری در جهان به ثبت اطلاعات نمی پردازد بلکه سیستمهای هوش تجاری ابزارهای بالادستی هستند که به منابع اطلاعاتی موجود شامل حسابداری مالی، فروش، بازرگانی، حقوق و دستمزد، انبار، خزانه داری، مشتریان و … متصل می شوند، انها را فرآوری می کنند و به صورت داشبورد های مدیریت قابل فهم و تصمیم سریع و آسان در قالب Knowledge و Intelligence در اختیار مدیران در لایه های مختلف قرار می دهند.

اما چگونه ممکن است داده های ناهمگون، با قالب های مختلف که در سیستمهای نرم افزاری که شرکتهای مختلف آن را تولید کرده اند بتوانند کنار هم جمع شوند، دانه بندی شوند، فراوری شوند و به صورت سرجمع در خدمت مدیران یک مجموعه قرار گیرند ؟ با هر حجمی؟ این از نگاه فناوری اطلاعات و مهندسان داده ادعای بزرگی است.

از این رو یکی از مهمترین وظایف در هوش تجاری، تولید و مدیریت انباره داده ها است چرا که :

  • Big Dataاولا : بزرگترین مشکل صاحبان کسب و کار در جهان پراکندگی و عدم دسترسی آسان ایشان به اطلاعات تولید شده در سازمانشان است، که البته در کشور عزیزمان این مشکل کمی بزرگتر است. کسب و کارهای ایرانی زمان زیادی را به ثبت داده ها می پردازند اما متاسفانه به ندرت این داده ها به تصمیمات مهم سازمان کمک می کند.
  • ثانیا : مشکل بزرگ دیگر کسب و کارهای ایرانی این است که صاحبان کسب و کار می پندارند به اندازه کافی دیتا ندارند و یا با دیتایی که در سیستمهای مختلف جمع شده است امکان مدیریت کسب و کار وجود ندارد.

حال آنکه هوش تجاری داده های موجود شما را جمع آوری، یکپارچه سازی و فرآوری نموده و آن را به دانش و بینش قابل درک جهت کارشناسان و مدیران کسب و کار تبدیل میکند و بر خلاف تصور، اکثر کسب و کارها در کشورمان دیتای کافی برای مدیریت کسب و کارشان در اختیار دارند لیکن راه حل استفاده از آن را ندارند.

هوش تجاری می گوید: کسب و کارتان را در یک تصویر بزرگ و جامع ببینید و مدیریت کنید.

لذا در کنار شما در تصاویر رویایی که ما آن را تصویر بزرگ کسب و کار و یا داشبورد مدیریت می نامیم و در زمانی کوتاه به تصمیم مبتنی بر دانش و بینش کسب و کار دست خواهیم یافت! بدون آنکه به گزارش دهی گاه و بیگاه نیروهای تخصصی نیازی داشته باشیم و یا در خروارها کاغذ و گزارش غرق شویم.

داشبورد
هوش تجاری و داشبورد مدیرتی