آموزش هوشمندسازی مراکز پزشکی، کلینیک های مراقبت های درمانی، بهداشتی و حوزه سلامت

دوره تخصصی کوتاه مدت و فشرده مدیریت حوزه سلامت

 

خدمات کلینیک کسب و کار در حوزه سلامت، مراکز پزشکی، درمانی و مراقبت های بهداشتی

 

خدمات کلینیک کسب و کار در حوزه سلامت، مراکز پزشکی، درمانی و مراقبت های بهداشتی
خدمات کلینیک کسب و کار در حوزه سلامت، مراکز پزشکی، درمانی و مراقبت های بهداشتی

 

 

هدف از آموزش در حوزه سلامتی، بهبود فرایندهای دپارتمان هایی است که در افزایش سودآوری مراکز دخیلند. لذا در مناظر مختلف کسب و کاری آموزش ارائه می شود.

 

بهبود در منظرهای مختلف کسب و کاری مراکز پزشکی، کلینیک های درمانی و مراقبت های بهداشتی

 

آموزش هوشمندسازی مراکز پزشکی

 

بخشی از آموزش های حوزه سلامت، مراکز درمانی، پزشکی و مراقبت های بهداشتی

 

 • شناخت دقیق وضع موجود بر اساس داده های بیماران و متقاضیان درمان

 • بوم کسب و کار و شناسایی دقیق همه بلوک های مجموعه

 • تدوین برنامه بازاریابی برای افزایش سودآوری بر اساس زیرساخت های موجود

 • برندینگ سازمانی و منطقه ای با رویکردهای کوتاه مدت و بلندمدت

 • مرکز پزشکی در شبکه های اجتماعی

 • طبقه بندی متقاضیان سلامت بر اساس متغیرهای کسب و کاری

 • هدف گذاری ها در سطوح مختلف، متغیرهای زمان، مکان، محصول و …

 • بهبود فرایندهای اجرایی در مرکز سلامتی

 • ممیزی بازاریابی مرکز پزشکی

 • ارائه گزارشات هدفمند

 • بهبود مستندات بازاریابی

 • تولید محتوای باکیفیت و هدفمند برای برندینگ و بهبود سئوی سایت

 • تقویم مارکتینگ و برندینگ

 • و ووو

 

دوره تخصصی کوتاه مدت و فشرده مدیریت حوزه سلامت

دوره مدیریت بازاریابی حوزه سلامت

دوره هوشمندسازی مدیریت بازاریابی مراکز پزشکی، درمانی و مراقبت های بهداشتی

با ما همراه باشید.

 

مشاور ارشد کسب و کار و مربی هوشمندسازی کسب و کار

ابوطالب حبیبی ماچیانی

09124047438