گروه مدیریتی

گروه مدیریتی

هوشمندسازی کسب و کار
ترکیبی منحصر بفرد از مدیران تحصیلکرده حوزه کسب و کار، استراتژی، بازاریابی، فروش و زنجیره تامین با آشنایی بسیار عالی با صنایع مختلف، BsiCenter را وزین و مورد اعتماد ساخته است.

مدیریت کسب و کار و هوشمندسازی تجاری

  • مشاوره، شناسایی و پیاده سازی شاخص های عملکرد کلیدی KPI ، نقشه استراتژی و راهبردهای مرتبط
  • طراحی و پیاده سازی داشبوردهای عملیاتی و مدیریتی
  • داده کاوی و آنالیزهای تحلیلی و آماری
  • مشاوره مدیریت کسب و کار
  • آموزش و سمینار هوشمندسازی تجاری و عارضه یابی تکنیکال

گروه فناوری اطلاعات

گروه فناوری اطلاعات

هوش تجاری
گردآمدن تحصیلکرده های باتجربه صنعت هوش تجاری و آشنایی بسیار عالی با انواع نرم افزارهای هوش تجاری به ما در انعطاف پذیر ساختن ابزار و هوشمند سازی کمک شایانی نمود.

کارشناسان از طراحی گرافیکی، طراحی وب سایت، مدیریت فرایندها و هوش تجاری

ابزار هوش تجاری و فناوری اطلاعات

  • نرم افزار Tableau Desktop
  • نرم افزار Tableau Server
  • برگزاری سمینار و همایش هوش تجاری با موضوع هوش تجاری BI و هوشمند سازی کسب و کار ویژه سازمان ها و شرکت ها
  • ….
  • ….