نرم افزارهای شما را توسعه و هوشمند می سازیم

هوشمندسازی و توسعه نرم افزار
هوشمندسازی و توسعه نرم افزار

بر اساس تفکر شما و تخصص ما

نرم افزاری دارید که امکان توسعه برای شما وجود ندارد و یا گزارشات تحلیلی برای شما مهیا نمی سازد!

نرم افزاری دارید که پشتیبانی خوبی از آن بعمل نمی آید!

نرم افزاری می خواهید با مشخصات خاص کسب و کار شما!

نرم افزاری دارید که می خواهید برآن افزونه هایی داشته باشید تا تحلیل های مناسبی بر کسب و کار خود داشته باشید!

داشبورد های مدیریتی برای نرم افزارهای تخصصی شما

و …

این امکان برای شما فراهم است تا بتوانیم در یک کارگروه نرم افزاری، مدیریتی و عملیاتی به آنچه شما فکر می کنید دست یابیم.

برای نشست تخصصی آماده اید؟

همواره در کنارتان هستیم تا به آرامش دست یابید.

تخصص و صداقت ما، آرامش و امنیت شما

یکی از فعالیت های بسیار حیاتی برای کسب و کارهای تازه خلق شده، ارائه در دنیای اینترنت به مشتریان و رعایت اصول حرفه ای گری است.

گروه تخصصی در کلینیک هوشمندسازی کسب و کار BsiCenter با ارائه مشاوره در حوزه ثبت، نام تجاری و لوگو و کلیه اسناد اداری و بازاریابی می تواند بصورت حرفه ای وب سایت اینترنتی شرکت شما را با رعایت اصول دیجیتال مارکتینگ فراهم سازد. اتصال سایت شرکتی و مفاهیم وفادارسازی مشتریان در باشگاه مشتریان از شروع ایجاد کسب و کار، حرفه ای عمل کنید.

حرفه ای بودن در کسب و کار از ایجاد نام و لوگو تا تحلیل نیاز مشتریان و تحلیل بازار و آنالیز رفتار مصرف کنندگان در مسیر طول عمر آنان می تواند در سودآوری شرکت نقش حیاتی داشته باشد.

کلینیک هوشمندسازی کسب و کار BsiCenter با ارائه مشاوره و تخصص در هریک از طرق زیر همراه شماست.

  • ثبت شرکت، نام تجاری و لوگو
  • اسناد بازاریابی و اداری (کاتالوگ، کارت ویزیت، مجموعه اسناد اداری و بازاریابی)
  • وب سایت و دیجیتال مارکتینگ
  • باشگاه مشتریان