C3i: Customer Club Center Intelligence

مدیریت هوشمندسازی باشگاه مشتریان

 • مدیریت باشگاه مشتریان
 • مدیریت قوانین وفادارسازی باشگاه مشتریان
 • شاخص های وفادارسازی مشتریان
 • تحلیل شاخص های وفادارسازی مشتریان
 • وفادار سازی مشتریان
 • تحلیل داده های مشتریان
 • چگونگی پیاده سازی باشگاه
 • چگونگی جمع آوری داده های مشتریان
 • چگونگی بهینه سازی داده های خرید مشتریان و میزان حضور در فروشگاه و میزان اشتیاق در وفادار بودن
 • چگونگی خوشه بندی مشتریان در باشگاه
 • چگونگی جذاب سازی باشگاه
 • سخت افزارهای مورد نیاز در کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ
 • عارضه یابی در باشگاه مشتریان

و ….

چگونه می توان به همه موارد فوق مسلط بود با ما همراه باشید و ما را درکنار خود ببینید

شما یا ابزار باشگاه مشتریان دارید و یا ندارید. در هرصورت همراه با شما می توانیم هوشمندسازی و بهترین ها را برای شما و مشتریان شما در جهت وفادارسازی آنان و پایداری مالی شما رقم بزنیم.

از ابزار هوش تجاری Tableau استفاده می کنیم و آن را به همه صاحبان کسب و کار و مدیران آگاه و دانش پژوه پیشنهاد می کنیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از صفحه اینستاگرام کلینیک استفاده کنید و برای مشاوره می توانید با مشاور ارشد کسب و کار و مربی هوشمندسازی تجاری تماس حاصل فرمایید.

ابوطالب حبیبی ماچیانی

09124047438

BSICENTER_OFFICIAL@

کلینیک کسب و کار و هوشمندسازی تجاری
کلینیک کسب و کار و هوشمندسازی تجاری