BSi: Business Solution intelligence

راه حل هوشمندساز کسب و کار

BSi یا Business Solution intelligence  و یا راه حل هوشمندساز کسب و کار، مجموعه ای از روشها، مقررات، اهداف، برنامه ها و ابزارهایی است که به صورت هوشمند تلاش می کند کسب و کار را از شاهراه هوشمندسازی اطلاعات به سوی اهداف از پیش تعیین شده سوق دهد. با BSi :

 • نقشه استراتژی و راهبردهای مرتبط را ترسیم کنید
 • هدف گذاری کنید
 • برای رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود، برنامه ریزی کنید.
 • به درستی و با دقت بالا انحراف از برنامه را بصورت محسوس ببنید و برنامه ریزی دوباره ای داشته باشید.
 • موارد هشدار را در حداقل زمان سپری شده از آن ببینید و نشر دهید.
 • تصمیمات کم اشتباه و سریع بگیرید
 • نقاط پنهان کسب و کارتان را ببینید
 • سازمانتان را برنامه محور کنید
 • گلوگاههای فرآیندی را شناسایی کنید
 • فرآیندهای کسب و کار را بهینه سازی کنید
 • از مدیریت هوشمند کسب و کار خود لذت ببرید
 • ..
 • ….

در هوشمندسازی کسب و کار از تلفیق نرم افزار و مدیریت کسب و کار بهترین بهره مندی را داشته ایم و داشبوردهای تخصصی مدیریتی را برای شما ارائه خواهیم کرد.

از ابزار هوش تجاری Tableau استفاده می کنیم و آن را به همه صاحبان کسب و کار و مدیران آگاه و دانش پژوه پیشنهاد می کنیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از صفحه اینستاگرام کلینیک استفاده کنید و برای مشاوره می توانید با مشاور ارشد کسب و کار و مربی هوشمندسازی تجاری تماس حاصل فرمایید.

ابوطالب حبیبی ماچیانی

09124047438

BsiCenter_Official@

کلینیک کسب و کار و هوشمندسازی تجاری