اعطای نمایندگی های استانی کلینیک کسب و کار BsiCenter

کلینیک کسب و کار BsiCnter در ادامه گسترش ماموریت خود بصورت بین المللی و داخلی نیاز به افزایش توان دانشی و رقابتی بود لذا با همکاری متخصصان بومی و بین المللی توانست نمایندگی های فعال خود را در برخی کشور ها و استان ها افتتاح نماید.

هم اکنون در چهار استان کشور بصورت مستقیم در حال ارائه خدمات کلینیکی است و در سایر استان ها از طریق نمایندگی استان تهران و با همکاری نمایندگان فعال و شرکای تجاری، خدمات مشاوره ای و اجرایی را ارائه می دهد.

آموزش توسعه کسب و کار و وفادارسازی مشتریان
برگزاری دوره آموزشی بازاریابی و فروش و مشاوره کسب و کار

بدون شک مشتریان وفادار به کلینیک در این سالها، راضی بوده اند که کلینیک را بسمت و سوی بین المللی سوق داده اند. مشتریانی که مشتریان دیگری را معرفی کردند و کلینیک خود را در آنسوی مرزها دید. از همه شما بینظیران، سپاسگزاریم و مطمنا وظیفه ما برای خدماتی شایسته مشتریان حاضر و آتی سنگین تر است.

کلینیک کسب و کار
کلینیک کسب و کار و هوشمندسازی تجاری

اعطای نمایندگی کلینیک کسب و کار با چارچوب هایی از ترکیب مهارت های نرم و سخت و تجربه فعالیت دوستان انجام می شود. برای دریافت نمایندگی فعال و بهره مندی از همه توان دانشی و تجربه ای همکاران ما در کلینیک کسب و کار می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

مشاور ارشد کسب و کار و یکی از موسسین کلینیک کسب و کار BsiCenter

ابوطالب حبیبی ماچیانی

09124047438