برنامه ها، دوره ها و سمینارهای آموزشی

کلینیک هوشمندسازی کسب و کار

BsiCenter

آموزش وفادارسازی مشتریان
آموزش وفادارسازی مشتریان
  • آموزش هوشمندسازی فروش

  • آموزش فروش مویرگی ، ساختار سازی و صنعت توزیع و پخش

  • آموزش هوشمندسازی فروشگاهی

هوشمندسازی فروشگاهی

  • آموزش هوش تجاری Tableau Software

Tableau Software

 

  • آموزش هوشمندسازی مدیریت کسب و کار

آموزش هوش تجاری
آموزش هوشمندسازی کسب و کار
  • آموزش تحلیل کسب و کار

  • آموزش توسعه کسب و کار

  • آموزش وفادارسازی مشتریان

 

آموزش توسعه کسب و کار و وفادارسازی مشتریان
برگزاری دوره آموزشی بازاریابی و فروش و مشاوره کسب و کار

 

 

 

 

آموزش هوشمندسازی مراکز پزشکی
خدمات کلینیک کسب و کار در حوزه سلامت، مراکز پزشکی، درمانی و مراقبت های بهداشتی

 

کلینیک کسب و کار و هوشمندسازی تجاری

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از صفحه اینستاگرام کلینیک استفاده کنید و برای مشاوره می توانید با مشاور ارشد کسب و کار و مربی هوشمندسازی تجاری تماس حاصل فرمایید.

ابوطالب حبیبی ماچیانی

09124047438

info@bsicenter.com

BSICENTRE_OFFICIAL@

 

 

کلینیک کسب و کار و هوشمندسازی تجاری