یکی از استان هایی که از شهرک های صنعتی فعال و مهم برخوردار است و نزدیکی به تهران به شرکت ها کمک میکند تا برای استقرار سایت های تولیدی راحت تر تصمیم بگیرند، لذا کلینیک کسب و کار BsiCenter نیز بر اساس تماس هایی که از این استان داشتند تصمیم گرفت تا نمایندگی افتتاح کند و با همکاری متخصصان بومی و فرهیختگان دانشگاهی بتواند گامی نو و مهم برای صاحبان کسب و کار، مدیران بازاریابی و فروش و حتی دانشجویان این استان بردارد.

کلینیک کسب و کار با ارائه خدمات مشاوره، آموزش و اجرایی کسب و کاری در صنایع زیر توانسته است کمک شایانی به صنایع استان نماید.

مشتریان غیرفعال به فعال تبدیل شدن نیاز به تجربه و دانش تخصصی است تا پایداری کسب و کار شما را به همراه داشته باشد.

تغییر نگرش به بهره برداری از خدمات مشاوره ای کلینیک کسب و کار، گامی بسیار بزرگ برای توسعه کسب و کار شماست.

با ما همراه باشید و سریعتر به چشم انداز خود نزدیک شوید.

آموزش توسعه کسب و کار و وفادارسازی مشتریان
برگزاری دوره آموزشی بازاریابی و فروش و مشاوره کسب و کار

فعالیت ها در استان گیلان در چهار بخش تقسیم بندی می شوند:

آموزش ، مشاوره، اجرا، تحلیل و بهبود کسب و کار

بخش آموزش:

بازاریابی و فروش

فروش مویرگی

پلن های بازاریابی

کمپین های بازاریابی

عارضه یابی و تحلیل کسب و کار

بخشی از سرفصل های دوره:

بخشی از سرفصل های دوره فروش مویرگی– فشرده اما جامع
مروری بر مفاهیم اولیه بازاریابی و فروش
جایگاه فروش مویرگی و مهندسی فروش مویرگی
فروش مویرگی حرفه ای
ابزار و تکنیک های فروش مویرگی
اصول و تکنیک های هدف گذاری فروش مویرگی
اصول حرفه ای ارتباط با مشتریان و روانشناسی فروش
انواع سیاست های تشویقی و تخفیفی فروش
تیم سازی و روش های کنترلی  ارزیابی تیم
انواع روش های پخش ” گرم، سرد و …”
آشنایی با انواع چالش های فروش مویرگی و روش های حل آن
طراحی ساختار و سازماندهی فعالیت های بازاریابی و فروش
تنظیم استراتژی و برنامه ریزی تبلیغات
طراحی کمپین های بازاریابی و فروش
طراحی برنامه بازاریابی حرفه ای
امکان سنجی بازار
بررسی رفتار مصرف کننده بر اساس داده های کسب و کار
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و سنجش رضایت مشتری
بهبود فرایندهای کسب و کار
مدیریت زنجیره تامین (SCM)
عارضه یابی و شناخت مسایل و حل خلاقانه آن ها
اندازه گیری و تحلیل بهره وری

آموزش و ابزار تحلیل کسب و کار پیشنهاد کلینیک به شرکت ها و فروشگاه های کوچک و متوسط استان گیلان است.

با ما همراه باشید.

کلینیک کسب و کار و هوشمندسازی تجاری
کلینیک کسب و کار و هوشمندسازی تجاری