کارراهه شغلی و یا مسیر پیشرفت شغلی در سازمان

 

کلینیک کسب و کار BsiCenter  ارائه دهنده راه حل های هوشمندساز کسب و کار با تولید این نرم افزار بر اساس استانداردهای جهانی طراحی شغل توانسته گامی بزرگ در پیشرفت شغلی شاغلین و طراحی صحیح آن بردارد.

این ابزار کارامد هم اکنون در ایران نیز پیاده سازی شده و بزودی خبرهای اساسی در این حوزه خواهید شنید.

با ما همراه باشید و ما را در کنار خود ببینید.