C3i : Customer Club Center Intelligence

مدیریت هوشمندسازی باشگاه مشتریان

  • مدیریت باشگاه مشتریان
  • وفادار سازی مشتریان
  • تحلیل داده های مشتریان
  • چگونگی پیاده سازی باشگاه
  • چگونگی جمع آوری داده های مشتریان
  • چگونگی بهینه سازی داده های خرید مشتریان و میزان حضور در فروشگاه و میزان اشتیاق در وفادار بودن
  • چگونگی خوشه بندی مشتریان در باشگاه
  • چگونگی جذاب سازی باشگاه
  • سخت افزارهای مورد نیاز در کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ
  • عارضه یابی در باشگاه مشتریان

و ….

چگونه می توان به همه موارد فوق مسلط بود

با ما همراه باشید و ما را درکنار خود ببینید